Zdrowa Strefa Rybacka

W Swołowie, w zagrodzie nr 9 powstaje nowa inwestycja, beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Ziołowa.

Projekt jest realizowany w ramach zadania pn.: Remont zabytkowego budynku bramnego w Swołowie na potrzeby utworzenia Zdrowej Strefy Rybackiej, na który Stowarzyszenie Ziołowa otrzymało dofinansowanie w ramach naboru Słowińskiej grupy Rybackiej nr 11/2020/R dotyczącego przedsięwzięcia: 2.3.1. Tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Cel operacji: stworzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku, rekreacji i edukacji poprzez remont zabytkowego budynku bramnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wskaźnikiem realizacji celu operacji jest:

  • liczba nowych, przebudowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej -1
  • liczba obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów – 1
  • wzrost liczby osób korzystających ze stworzonej, rozwiniętej lub wyposażonej infrastruktury turystycznej – 100%

W ramach zadania powstanie ogólnodostępne miejsce wypoczynku, rekreacji i edukacji.

Został uratowany przed zawaleniem budynek cenny historycznie i atrakcyjny turystycznie poprzez remont i roboty budowlane. Został zaadaptowany do nowych funkcji, czyli jako miejsce ogólnodostępne dla turystów oraz osób zainteresowanych historią regionu, tematyką rybactwa i ekologii, które zostało wykonane i wyposażone tak, aby stanowiło miejsce do wypoczynku, rekreacji i edukacji, również dla osób niepełnosprawnych. Nowa infrastruktura wykorzystywana będzie do organizacji wydarzeń, szkoleń i warsztatów z zakresu przetwarzania ryb, tradycji rybackich oraz promocji obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej.

W Zdrowej Strefie Rybackiej odbywać się będą już niebawem spotkania z rybakami, restauratorami oraz wytwórcami lokalnych produktów.

To będzie unikatowe miejsce na mapie Słowińskiego Szlaku Rybackiego.