Powiat Słupski w żółtej strefie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że powiat słupski z dniem 3 października 2020 roku znajdzie się na liście tzw. obszaru żółtego.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązującego w muzeum regulaminu opracowanego na czas trwania reżimu sanitarnego. Do końca października 2020 roku odwołujemy zaplanowane wynajmy sal, wykłady i prelekcje. Przed wizytą w muzeum warto skonsultować się telefonicznie, by uzyskać stosowne informacje.