„Herbarium Pomeranicum” czyli wirtualny zielnik Pomorza

Wystawę, która prezentuje realizację projektu digitalizacji blisko pół miliona okazów roślin i grzybów z zasobów czterech pomorskich zielników można oglądać w sali na piętrze w stodole bogatego chłopa (zagroda nr 15).

Wystawa składa się z 24 plansz, na których zaprezentowano najciekawsze okazy roślin i grzybów, m.in.: storczykowate, mszaki, porosty, okrzemki, archeofity, gatunki egzotyczne i inwazyjne, a także opisano znaczenie zielników i zasady ich tworzenia.

W gablotach zaprezentowano przykłady kart zielnikowych i narzędzia do ich sporządzania.

Wirtualny zbiór roślin realizowany był w partnerstwie trzech pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku (obecnie Uniwersytet Pomorski) i  Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wystawa Herbarium Pomeranicum jest efektem realizacji projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnemu Polska Cyfrowa 2014–2020 Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).