Konkurs Kultura z klasą

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza IV edycję konkursu

KULTURA Z KLASĄ

Konkurs skierowany jest do grup składających się z uczniów szkół podstawowych lub średnich tj. klas szkolnych, grup świetlicowych, uczestnicy zajęć dodatkowych, np. szkolnych kół zainteresowań, drużyn harcerskich itp. oraz nieformalnych grup młodzieżowych wraz z opiekunem.

Głównym celem konkursu jest zachęcenie Grup do uczestnictwa w proponowanych przez nas zajęciach edukacyjnych oraz nasze oddziały: Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zadanie polega na wzięciu udziału w jak największej ilości różnorakich muzealnych zajęć, za co będą przyznawane punkty. IV edycja konkursu będzie trwała do 27 maja 2024 roku.

Do konkursu można zgłaszać Grupy przez cały okres trwania konkursu poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie może zostać wypełnione przez opiekuna Grupy lub dyrektora placówki, którą reprezentują uczestnicy.

Wypełnioną kartę należy przekazać do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku osobiście, drogą pocztową na adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk lub elektroniczną na adres: 𝗺.𝘀𝘄𝗶𝘁𝗮𝗷@𝗺𝘂𝘇𝗲𝘂𝗺.𝘀𝗹𝘂𝗽𝘀𝗸.𝗽𝗹

Ogłoszenie wyników oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.06.2024 roku. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody finansowe:

• I miejsce – 1 500 zł

• II miejsce – 1 200 zł

• III miejsce – 1 000 zł

Regulamin konkursu oraz Karta Zgłoszenia dostępne są poniżej oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.pl