Konserwacja maszyn rolniczych

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Nazwa zadania:
Konserwacja zabytkowych maszyn rolniczych ze zbiorów Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Wartość dofinansowania:
97 500,00 zł
Całkowita wartość zadania:

136 500,00 zł

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oddział MPŚ w Słupsku w zbiorach własnych posiada bogatą i różnorodną kolekcję zabytkowych urządzeń i maszyn rolniczych i gospodarskich, w tym konnych i napędzanych silnikami (ponad 100 obiektów).
W ramach zadania jest planowana gruntowna konserwacja części kolekcji maszyn rolniczych – w sumie 20 obiektów
z przełomu XIX i XX w. oraz 1 połowy XX w.
Zadanie ma na celu gruntowną konserwację maszyn i przywrócenia im sprawności technicznej, a to pozwoli na prezentację ich na wystawie stałej o historii rolnictwa regionu Pomorza Środkowego. Działanie to bardzo korzystnie wpłynie na działalność muzeum, ponieważ do tej pory nie posiadało wystaw o tej tematyce. Wytypowane do konserwacji obiekty wymagają pilnej interwencji z powodu złego stanu zachowania, a dzięki realizacji zadania będą przechowywane w znacznie lepszych warunkach niż dotychczas i stanowić będą unikatową na skalę regionu Pomorza stałą ekspozycję w Muzeum na Wolnym Powietrzu.

W skład wytypowanego do konserwacji i usprawnienia technicznego zbioru wchodzą: maszyny do pracy w polu (kosiarka, przetrząsacze) oraz do zbiorów płodów rolnych (zgrabiarka, snopowiązałka, prasa), maszyny młócące, czyszczące i segregujące (młocarnie, sieczkarnie, wialnia, tryjer) oraz młynek i śrutowniki do przygotowania paszy oraz brukwiarka.

MASZYNY ROLNICZE PO KONSERWACJI