Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną

Zapraszamy do udziału w VIII POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 kwietnia 2022 roku o godz. 15.00 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”.

Aby wziąć udział w Konkursie należy do 9 kwietnia zgłosić swoją tradycyjną palmę wielkanocną!

W dniu 10 kwietnia (Niedziela Palmowa) komisja konkursowa dokona przeglądu oraz wyłoni najładniejszą palmę z regionu Pomorza

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie własnoręcznie wykonanej palmy wielkanocnej wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia.
  2. Konkurs jest otwarty, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane do Konkursu palmy mogą stanowić zarówno pracę indywidualną, jak i zbiorową, a składać je mogą: osoby indywidualne, rodziny, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terenie Pomorza.
  3. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury konkursu.
  4. Do Konkursu można zgłaszać palmy wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych tradycji.
  5. Palma wielkanocna powinna być wykonana wyłącznie z tworzyw naturalnych i według tradycyjnych form zdobniczych (bez użycia gotowych, sztucznych dekoracji). Materiałem zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły, kwiaty i rośliny suszone, bądź żywe oraz wstążki. Ze względów technicznych palma nie powinna być większa niż 3 metry. Palma nie powinna zawierać w sobie roślin chronionych.
  6. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. Wypełnioną i podpisaną kartę należy przekazać do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w godzinach 8-15 od poniedziałku do soboty lub e-mailem (podpisany ręcznie skan Karty Zgłoszenia) na adres: promocja@muzeum.slupsk.pl do 9 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00. Karta Zgłoszenia musi zostać wypełniona odrębnie w stosunku do każdego uczestnika.
  7. Uczestnicy Konkursu mogą wykonać prace indywidualnie lub grupowo. Prace grupowe podlegają takiej samej ocenie i sposobie nagradzania, jak prace indywidualne.
  8. Zgłaszane prace powinny być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę:
  • w przypadku palmy wykonanej indywidualnie: metryczka z imieniem i nazwiskiem, miejscowością i wiekiem wykonawcy,
  • w przypadku pracy zbiorowej: metryczka powinna zawierać imiona i nazwiska wykonawców, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz nazwę placówki delegującej uczestników, miejscowość.

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie pod numerem telefonu: 608142690. Sekretarzem Konkursu i osobą do kontaktu jest Anna Uszyńska, adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.