Konkurs na babę wielkanocną

Zapraszamy do udziału w POMORSKIM KONKURSIE NA BABĘ WIELKANOCNĄ.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 24 marca 2024 roku o godz. 15.00 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniu Niedzieli Palmowej 24 marca zgłosić swoją babę wielkanocną!

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie w dniu 24 marca 2024 r. o godz. 11.00 do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie samodzielnie wykonanej baby wielkanocnej wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia.

Konkurs jest otwarty, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane do Konkursu baby wielkanocne mogą stanowić zarówno danie wykonanie indywidualnie, jak i zbiorowo. W konkursie mogą uczestniczyć osoby indywidualne, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rodziny, obiekty gastronomiczne działające na terenie Pomorza.

Do Konkursu zgłaszać można baby wielkanocne, nawiązujące do dawnej kuchni pomorskiej.

Wypełnioną i podpisaną Kartę należy przekazać do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie osobiście w godzinach 9:00-11:00 w dniu 24.03.2024 r. (Niedziela Palmowa). W przypadku zgłoszenia grupowego oświadczenie ze zgodą na wykorzystanie wizerunku (strona 2 karty zgłoszeniowej) musi zostać wypełniona odrębnie przez każdego uczestnika.

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie pod numerem telefonu: 59 811 94 10. Osobą do kontaktu jest Grzegorz Dacków, pracownik Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.