Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – będące oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości korzystania ze strony tylko przy pomocy klawiatury.
 • Brak opisów zdjęć.
 • Dokumenty zamieszczane w pdf

Wyłączenia

 • Dokumenty zamieszczone przed 23 września 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Maciejewska.
 • E-mail: k.maciejewska@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Adres: Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk
 • E-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl
 • Telefon: 59 842 40 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

 

Adres: Swołowo 8, 76-200 Słupsk

 

Muzeum znajduje się we wsi która posiada dwie ulice łączące się w jeden okrąg. Tworzą je trzy części, znajdujące się pomiędzy prywatnymi domami. Jadąc od strony Słupska i wybierając prawą stronę wsi dojedziemy do jednej z zagród „Zagrody Albrechta”. Idąc dalej, na końcu wsi, gdzie ulice się łączą, po lewej stronie znajdują się dwie pozostałe zagrody, jak również kasa muzeum.

 

Dojazd: Sugerujemy dojazd własnym środkiem transportu. Do wsi nie prowadzi linia kolejowa, ale znajduje się tu przystanek PKS, do którego dojeżdżają ze Słupska dwa autobusy dziennie. Drugi najbliższy przystanek PKS znajduje się na skrzyżowaniu w odległości 2 km od Swołowa w stronę Słupska i podobnie dojeżdżają tu ze Słupska dwa autobusy dziennie.

 

Parking: Przy każdej z trzech części Muzeum znajduje się bezpłatny publiczny parking.

 

Wejście, kasa/recepcja: Jadąc od głównej drogi A6 , kasa znajduje się na początku wsi po lewej stronie drogi, w zagrodzie nr 16. Jadąc od strony Słupska, kasa znajduje się na końcu wsi po lewej stronie. Budynek kasy znajduje się za furtką, po prawej stronie, prowadzi do niego kilka stopni.

 

Bariery pionowe i poziome:

Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi zapewnia trasę wolną od przeszkód, z wyjątkiem dwóch wystaw: w budynku nr 1, wystawa „ Kraina w Kratę” w części 1, jak również wystawa „Kuchnia Pomorza” w budynku nr 14 w części 3. W części budynków znajdują się progi, do budynku, w którym prezentowane są wystawy czasowe prowadzi kilka schodów.

 

Toalety: Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na parterze budynku nr 2 (duża stodoła znajdująca się po lewej stronie, przy dróżce prowadzącej od kasy) Wchodząc do budynku nr 2,  przy wejściu po prawej stronie znajdują się toalety, kolejno damska, następnie męska.

 

Komunikacja na terenie muzeum

Budynki muzealne są wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi, wyróżniającymi je spośród innych budynków we wsi. W kasie muzeum otrzymuje się mapę z planem zwiedzania muzeum. Dostępny jest również audioprzewodnik z szczegółowym opisem wystaw.

 

Obsługa niesłyszących i niedowidzących:

Multimedia prezentowane na ekspozycjach wyposażone są w tłumaczenia migowe.

 

Pies asystujący:

Do wszystkich budynków MPŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Deklaracja dostępności dla serwisu BIP Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (link otwiera się w nowej karcie)