Powiat Słupski w czerwonej strefie

Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że Powiat słupski z dniem 10 października 2020 roku znalazł się na liście tzw. obszaru czerwonego.

W związku z powyższym prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązującego w muzeum regulaminu opracowanego na czas trwania reżimu sanitarnego.

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od środy do niedzieli w godz. 10.00-16.00 (we wtorki czynna tylko Zagroda Albrechta, wstęp bezpłatny), ale zwiedzanie musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Prosimy o dezynfekcję rąk przed wejściem do muzeum, zakrywanie ust i nosa oraz trzymanie odległości 2 m od innych osób obecnych w tym samym czasie na terenie.

W najbliższym czasie nie odbędą się żadne imprezy, spotkania, wykłady, lekcje muzealne, wernisaże.

Przed wizytą w muzeum warto skonsultować się telefonicznie (59 832 48 97), bądź e-mailowo (promocja@muzeum.slupsk.pl), by uzyskać stosowne informacje.