Ogólnopolska konferencja naukowa. Ludowe źródła kultury. Edycja II: Muzyka Słupsk / Swołowo, 9-10 maja 2024 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa. Ludowe źródła kultury. Edycja II: Muzyka

Słupsk / Swołowo, 9-10 maja 2024 r.

organizatorzy:

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Współorganizator: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Miejsce: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Daniel Kalinowski (UP w Słupsku)
Współpraca merytoryczna: mgr Joanna Gołofit (MPŚ w Słupsku), mgr Anna Uszyńska (MPŚ w Słupsku)

Cele konferencji: Ludowe źródła kultury to wydawałoby się oczywisty zespół problematyki występujący przy analizie procesów cywilizacyjnych. Jednakże szczególnie w polskiej tradycji badawczej epitet „ludowy” naznaczony jest nieneutralnym czynnikiem semantycznym, który należy w dzisiejszej rzeczywistości kulturowej zredefiniować. Jest to konieczne, ponieważ dawne systemy opisu nie są na tyle operatywne, aby współczesne konteksty ludowości przedstawić w realiach postmodernizmu. Warto zatem rozważyć, co w istocie jest ludowym źródłem kultury i na ile pomocny jest tutaj namysł historii społecznej czy też krytyki archetypiczno-religioznawczej?


Należy również wskazać na produktywność analizy przestrzeni wiejskiej oraz ekspansję środowiska miejskiego i jego „folkloru”? Dodatkowo zarysowuje się konieczność zdefiniowania relacji semantycznych pomiędzy tradycyjnym rozumieniem ludowości (wiejskości) i masowości (kultura popularna).


W dniach 9-10 maja 2024 r. zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej części cyklu konferencji interdyscyplinarnych, w których dominować będą dyskursy literaturoznawczy oraz etnograficzny, ale mogą się pojawić również wypowiedzi sformułowane z perspektywy historii idei czy antropologii kulturowej. Nie powinno też zabraknąć studiów kulturowych z narracją genderową oraz postkolonialną

II edycja naszej konferencji nosi tytuł Muzyka i może dotyczyć takich kwestii jak:

 • obecność muzyki w obrzędowości tradycyjnej;
 • muzyka w magii ludowej (zaśpiewy, lamentacje, uroki);
 • muzyka w praktykowaniu chrześcijaństwa na wsi;
 • pojedynczy grajkowie i muzykanci wiejscy;
 • kapele i zespoły rodzinne;
 • kościół, wiejska schola, zespoły śpiewacze w świecie kultury ludowej;
 • ikonografia sztuki ludowej i figury semantyczne związane z muzyką;
 • folkloryści i zbieracze muzyki ludowej;
 • postmodernistyczna muzyka ludowa (kultura masowa, niewiejska);
 • disco-polo jako odmiana muzyki ludowej;
 • neo-folk i muzyka na wsi;
 • banalizacja i komercjalizacja muzyki ludowej i narodowej;
 • muzyka ludowa w opisach literackich;
 • warstwa tekstowa w muzyce ludowej (piosenka, pieśń, frantówka, przyśpiewka);
 • gatunki muzyki ludowej;
 • elementy „ludowe” we współczesnej muzyce jazzowej i klasycznej;
 • wiejskie ośrodki praktykowania muzyki współczesnej (domy kultury, ośrodki stowarzyszeń, uniwersytetu ludowe);
 • (re)prezentacje muzyki ludowej w ekspozycjach muzealnych;

Oczywiście powyższy wybór zagadnień nie zamyka możliwości zgłaszania innych tematów. Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do pracowników naukowych jednostek akademickich oraz pracowników merytorycznych instytucji muzealnych. Liczymy także na obecność studentów, doktorantów oraz przedstawicieli różnego typu organizacji społecznych
(stowarzyszeń, fundacji) włączających się we współczesne praktyki kulturowe.


Przewidujemy opłaty konferencyjne w wysokości 400 zł (studenci i doktoranci 300 zł), które powinny pokryć koszty noclegów i wyżywienia, a także wydatki związane z przygotowaniem recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Zgłoszenia z podaniem afiliacji, tematu oraz abstraktu przyjmujemy do 15 kwietnia 2024 r. pod adresami:

daniel.kalinowski@upsl.edu.pl

anna.uszynska@muzeum.slupsk.pl
joanna.golofit@muzeum.slupsk.pl

Dokument do pobrania: