Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Zapraszamy do udziału w IX POMORSKIM KONKURSIE NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Konkurs organizowany jest przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Oddział Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 2 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00 w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, w czasie imprezy folklorystycznej „Niedziela Palmowa”.

Aby wziąć udział w Konkursie należy do 1 kwietnia zgłosić swoją tradycyjną palmę wielkanocną!

W dniu Niedzieli Palmowej, 2 kwietnia komisja konkursowa dokona przeglądu oraz wyłoni najładniejszą palmę z regionu Pomorza

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie własnoręcznie wykonanej palmy wielkanocnej wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia. Palma powinna mieć przytwierdzoną metryczkę.

Konkurs jest otwarty, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. Przyjmowane do Konkursu palmy mogą stanowić zarówno pracę indywidualną, jak i zbiorową, a składać je mogą: osoby indywidualne, rodziny, sołectwa, koła gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia działające na terenie Pomorza.

Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie, akceptują regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Jury Konkursu.

Do Konkursu można zgłaszać palmy wykonane własnoręcznie w nawiązaniu do ludowych tradycji.

Palma wielkanocna powinna być wykonana wyłącznie z tworzyw naturalnych i według tradycyjnych form zdobniczych (bez użycia gotowych, sztucznych dekoracji). Materiałem zdobniczym mogą być kwiaty wykonane z bibuły, kwiaty i rośliny suszone, bądź żywe oraz wstążki. Ze względów technicznych palma nie powinna być większa niż 3 metry. Palma nie powinna zawierać w sobie roślin chronionych.

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić Kartę Zgłoszenia zgodnie z załączonym wzorem. Wypełnioną i podpisaną kartę należy przekazać do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie w godzinach 8-15 od poniedziałku do niedzieli lub e-mailem (podpisany ręcznie skan Karty Zgłoszenia) na adres: promocja@muzeum.slupsk.pl do 1 kwietnia 2023 r. do godziny 12.00. Karta Zgłoszenia musi zostać wypełniona odrębnie dla każdego wykonawcy danej palmy.

Uczestnicy Konkursu mogą wykonać prace indywidualnie lub grupowo. Prace grupowe podlegają takiej samej ocenie i sposobie nagradzania, jak prace indywidualne.

Zgłaszane prace powinny być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę:

w przypadku palmy wykonanej indywidualnie: imię i nazwisko, miejscowość, wiek wykonawcy

w przypadku pracy zbiorowej: imiona i nazwiska wykonawców, imię i nazwisko opiekuna grupy/przedstawiciela grupy, nazwę placówki/stowarzyszenia delegującej uczestników lub nazwę grupy nieformalnej, miejscowość.

Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie pod numerem telefonu: 608142690. Osobą do kontaktu jest Anna Uszyńska, adiunkt w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

DOKUMENTY DO POBRANIA: