EtnoSwołowo2022

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaprasza do udziału w Przeglądzie Kultury Ludowej Pomorza- Konkursie Kapel i Zespołów Ludowych realizowanym w ramach projektu pod nazwą „EtnoSwołowo 2022 – Przegląd Kultury Ludowej Pomorza”. Dzięki pozyskanej dotacji ministerialnej, już 10 września zaproszone zostaną najlepsze pomorskie zespoły i kapele ludowe do Swołowa. Przegląd w formie konkursu realizowany będzie w dwóch etapach. Eliminacje zostaną przeprowadzone na podstawie otrzymanych nagrań, zaś wyłonieni laureaci będą mieli okazję wystąpienia na żywo w trakcie swołowskiego koncertu finałowego – wtedy też komisja dokona końcowej oceny. Serdecznie Zapraszamy!

10 września / godz. 12:00 / zagroda nr 15 – teren Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie

Regulamin Przeglądu i karta zgłoszeń – doc

Regulamin Przeglądu i karta zgłoszeń – pdf

Uwaga! Zgłoszenia do 25 sierpnia 2022.

___________________________________________________________________________________

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk pozyskało 40 tys. złotych z programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska2022″ na realizację projektu „EtnoSwołowo 2022 – Przegląd Kultury Ludowej Pomorza.”

Celem programu EtnoPolska jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Dzięki dofinansowaniu już we wrześniu w Swołowie będzie można posłuchać najciekawszych zespołów ludowych z regionu pomorskiego wyłonionych w eliminacjach konkursowych. Będzie to trzecia edycja wydarzenia, która otrzymała dofinansowanie.

Szczegóły na stronie organizatora: