BRAMA WESELNA Z BIERKOWA

Zapraszamy na wystawę fotograficzną pt. „Brama”.

„Brama weselna” –  ewolucja tradycji bram weselnych przełomu XX i XXI wieku na przykładzie wsi Bierkowo

10 kwietnia – 31 grudnia 2022 r.

         Wystawa pokazuje ewolucję tradycji bram weselnych pod względem formy, symboliki i znaczenia w społeczeństwie przełomu XX i XXI wieku. Lata powojenne przyniosły duże zmiany w sferze całej obrzędowości, tradycja bramy weselnej również uległa przeobrażeniu, zatraciła swój dawny sens, zmieniła funkcję dostosowując się do współczesnych trendów. Na wystawie dowiemy się jak wyglądała pierwotna forma bramy weselnej i jak głęboką miała symbolikę. Obecnie we wsiach Pomorza „bramy weselne” na wysokim poziomie artystycznym występują sporadycznie, najczęściej spotykane są w ubogiej formie, często zainicjowane przez społeczność o niższym statusie ekonomicznym. Wyjątkiem jest wieś Bierkowo gdzie tradycja bram weselnych twa nieprzerwanie od lat siedemdziesiątych, kolejne pokolenia kontynuują wysoki poziom organizowanych przedstawień, dbałość o stroje, oprawę muzyczną i scenariusz. Na wystawie można zobaczyć  fotografie dokumentujące tradycję bram z Bierkowa na przestrzeni ponad 40 lat, jak również film dokumentalny z wywiadami animatorów bram weselnych. Uzupełnieniem wystawy są przedwojenne zdjęcia archiwalne pochodzące z Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, jak również prywatne zdjęcia mieszkańców Bierkowa.

Joanna Gołofit