Zwiedzanie

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Kasa Muzeum jest w Zagrodzie nr 15 i stamtąd rozpoczyna się zwiedzanie.

Trasa zwiedzania obejmuje trzy zagrody oraz dwa budynki na terenie wsi. Czas zwiedzania, to około 3 godziny. Na godzinę przed zamknięciem muzeum, sprzedajemy bilet na jedną zagrodę (do wyboru). Pół godziny przed zamknięciem, biletów już nie sprzedajemy.

Godziny otwarcia:

w czerwcu:

 • poniedziałki muzeum nieczynne dla zwiedzających
 • wtorki – dzień bezpłatny w godz. 10.00-13.00
 • środa-piątek – muzeum czynne w godz. 10.00-16.00
 • sobota-niedziela – muzeum czynne w godz. 10.00-18.00

w lipcu i sierpniu:

 • poniedziałki – dzień bezpłatny w godz. 10-13
 • wtorek-niedziela – muzeum czynne w godz. 10.00-18.00

od września do maja:

 • środa-niedziela – muzeum czynne w godz. 10.00-16.00
 • wtorki – dzień bezpłatny w godz. 10.00-13.00
 • poniedziałki – muzeum nieczynne dla zwiedzających

Ceny biletów:

 • Bilet normalny – 21 zł
 • Bilet ulgowy** – 15 zł
 • Dzieci do 7 lat – bezpłatnie (nie dotyczy grup zorganizowanych)
 • Bilet wstępu dla posiadaczy „Karty dużej rodziny” – 7 zł – dotyczy mieszkańców gmin, z którymi muzeum podpisało odpowiednie porozumienie
 • Bilet normalny na zwiedzanie jednej części Muzeum – 12 zł – sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem
 • Bilet ulgowy na zwiedzanie jednej części Muzeum** – 8 zł – sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem
 • Wypożyczenie audioprzewodnika – 4 zł
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim – 130 zł (Maksymalna ilość osób w grupie 30)
 • Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym – 160 zł
 • Fotografowanie okolicznościowe – 200 zł
 • Filmowanie okolicznościowe – opłata każdorazowo określana przez Dyrektora MPŚ
 • Przejażdżki wozem po wsi lub po lesie – 10 zł – w zależności od czasu przejazdu
 • Przejażdżki bryczką – 100-200 zł – w zależności od czasu i trasy przejazdu
 • Organizacja ogniska na terenie ogrodu w zagrodzie nr 8 – 130 zł
 • Lekcja muzealna – 20 zł/os.

**Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom oraz doktorantom,
 • emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami – będącymi obywatelami polskimi,
 • nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-wychowawczych działających w Polsce,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”, wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom.

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków,
 • dzieciom do lat 7,
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dn. 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej,
 • dwóm nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 osób,
 • przewodnikom wycieczek,
 • osobom posiadającym wejściówkę MPŚ,
 • jeden dzień w tygodniu wstęp na wystawy stałe muzeum jest nieodpłatny, według ustaleń wynikających z godzin otwarcia muzeum.