SWOŁOWO

Obiekty we wsi

Jeszcze dziś, w pierwszych latach XXI wieku w Swołowie znajduje się kilkadziesiąt ponad 100-letnich budynków o konstrukcji szkieletowej, będących przykładem tradycyjnego budownictwa chłopskiego na Pomorzu. Większość z nich niestety w bardzo złym stanie technicznym wymaga natychmiastowego remontu na który wielu właścicieli po prostu nie stać. Co jakiś czas kolejny obiekt zostaje rozebrany, ponieważ grozi zawaleniem. Do ewidencji rejestru zabytków w słupskiej Delegaturze wpisane są tylko 3 obiekty we wsi: muzealna zagroda nr 8, zagroda nr 18 (wpisana na wniosek jej właścicieli) oraz kościół. Cześć mieszkańców dokonuje różnego rodzaju przeróbek i "ulepszeń" w swoich obejściach niszcząc zabytkowy charakter tej miejscowości. Dzieje się tak mimo opracowania ruralistycznego wsi wykonanego w 1995 roku, przez C. Betlejewską która w końcowych wnioskach swojej pracy, uznała Swołowo za jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych wsi w dawnym woj. słupskim. Opracowanie te przynosi też konkretne rozwiązania i postulaty mające na celu ratowanie tej niezwykle urokliwej miejscowości. Podobne wnioski wysunęli też E. Szalewska i J. Majewski uzyskując w 1997 roku granty na zagospodarowanie wsi w ramach pilotażowego projektu Phare Tourin II.

Pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego nie zamierzają poprzestać na rekonstrukcji zabytkowej zagrody "Albrechta" nr 8, opracowana zastała muzealna koncepcja zagospodarowania wsi Swołowo i mamy nadzieję, że pozyskamy kolejne środki na lata 2007 - 2013 przyczyniając się do uratowania niepowtarzalnego charakteru tej miejscowości.

Prezentujemy tutaj historyczne opisy poszczególnych miejsc w Swołowie, których autorką jest dr inż. arch. Elżbieta Szalewska. Ułożone zostały one według rzeczywistej numeracji posesji lub nazw miejsc. Większość należy do prywatnych właścicieli i znajduje się w różnym stanie zagospodarowania.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku