SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 9

W pierwszej połowie XIX wieku była tu zagroda chłopska należąca do Johanna Albrechta. Zagrodę tworzyło pięć budynków. Jedynie budynek bramny stoi w tym samym miejscu co dawniej. Dowodzi tego forma architektoniczna furty i ślady po elementach konstrukcyjnych jak zastrzały wzmacniające połączenia słupów i poziomych belek. Po zachodniej stronie podwórza stoi ryglowa stodoła, zbudowana - jak wyryto na belce nad wrotami przez: "B.H.J.A. B.M.J.A. 1848". Niektóre, drewniane elementy stodoły są starsze, bowiem użyto ich wtórnie. Od strony północnej podwórze zamyka parterowy ryglowy dom z połowy XIX wieku. Później, w południowej połaci dachu wybudowano ryglowy wystawek.

Przy wschodniej granicy zagrody są dwa budynki inwentarskie: przy domu, murowany z ciosanych kamieni i cegły - wybudowany w 1869 roku, i drugi, bliżej wjazdu pierwotnie ryglowy, piętrowy z galerią z której był dostęp do poddaszy.

W 1910 roku właścicielami byli Albert Muller i jego żona z d. Albrecht.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku