SWOŁOWO

Obiekty we wsi

KOŚCIÓŁ FILIALNY

Kościół zbudowano w stylu gotyckim pod koniec XIV wieku lub na początku XV wieku. Hełm średniowiecznej wieży wieńczy metalowa chorągiew wiatrowa z datą "1618". W wieży wiszą dwa dzwony pochodzące ze znanych pomorskich warsztatów: z 1764 roku - J.Meyera z Kołobrzegu oraz z 1788 roku - J.M.Meyera ze Szczecinka. Pomiędzy 1867 - 1893 rokiem kościół rozbudowano. Rozebrano wówczas gotycką ścianę szczytową i ryglowe przybudówki przy ścianie południowej. Nawę przedłużono w kierunku wschodnim o około 3,2 m i poszerzono w kierunku południowym. Postawiono nową ścianę szczytową z absydą w stylu neogotyckim. W powiększonej części nawy zbudowano empory oparte na słupach stojących w miejscu dawnej ściany. Zmieniono kształt dachu oraz okien wprowadzając ostrołukowe. Ściany kościoła pokryto tynkiem. Wokół kościoła, otoczonego koliście murem z kamieni, przez wieki był wiejski cmentarz.

Obecnie jest to kościół filialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Parafia Rzymskokatolicka w Bruskowie Wielkim.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku