SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 5

Historyczne siedlisko małego gospodarstwa.

W pierwszej połowie XIX wieku właścicielem był Joachim Albrecht - zagrodnik posiadający 25,67 morgów (około 6,5 ha) ziemi. Postawił on wszystkie budynki w zagrodzie, składającej się z pięciu budynków umieszczonych wokół prostokątnego podwórza. Od drogi stoi budynek bramny ryglowy z konstrukcją murowaną w parterach. W glinianych wypełnieniach ścian wyciśnięto daty " 1821, 1842" oraz inicjały "W.A.". Po zachodniej stronie podwórza jest wybudowana w połowie XIX wieku ryglowa stodoła z jednym klepiskiem. Na belce nad wrotami wyryto napis "B.M.C.A.+B.H.J.A. den 20 ten Juni 1849". Do szczytu od strony drogi dostawiono przybudówkę, która połączyła stodołę z budynkiem bramnym. Od północnej strony stodoły dobudowano wiatę na maszyny. W głębi podwórza, naprzeciwko wjazdu stoi ryglowy, parterowy dom wybudowany w połowie XIX wieku. Ma on symetryczny plan, prostokątny rzut, wejścia w ścianach podłużnych. Wewnątrz zachowany jest duży kopulasty komin, postawiony z suszonej cegły. Przy wschodniej granicy zagrody stoi murowany budynek inwentarski oraz mur o ryglowej konstrukcji wypełnionej cegłą. W obejściu zachowana jest kopana studnia z cembrowiną z dużych głazów narzutowych oraz stara ryglowa drewutnia za domem.

We wsi w XIX wieku były trzy siedliska gospodarstw zagrodniczych. To, jest w najlepszym stanie.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku