SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 29

W pierwszej połowie XIX wieku było tu niewielkie gospodarstwo rolne. Właściciel nie był zaliczany do stanu chłopskiego (Bauer), ale był nazywany "Kosseten" - zagrodnik. Posiadał on nadział ziemi odpowiadający 1/4 przeciętnego gospodarstwa kmiecego. Miał własny sprzęt rolniczy. Posiadany grunt nie zapewniał pełnego utrzymania. Dodatkowy dochód czerpał z rzemiosła lub usług hodowlanych. W roku 1862 właścicielem tej zagrody był Gregor Albrecht posiadający 26,62 morgi ziemi (około 6,8 ha). Najpewniej on budował wszystkie zachowane w zagrodzie budynki. W 1910 roku właścicielem był zagrodnik Peter Albrecht. W zagrodzie było osiem budynków, w tym nawet dla robotników dniówkowych. Po 1983 roku w zagrodzie nastąpiły duże zmiany. Rozebrano stojący równolegle do drogi budynek bramny i przyległą do jego wschodniego szczytu, dużą, ryglową stodołę zbudowaną w połowie XIX wieku i rozbudowaną w 1884 roku. Z dawnych XIX - wiecznych budynków pozostały trzy - parterowy dom i dwa budynki inwentarskie. Po 1945 roku w zagrodzie było dwóch właścicieli i dwa gospodarstwa.

Obiekty (a raczej ich brak) dokumentują zjawiska procesu budowlanego realizowanego w sytuacji, gdy mamy wielu współwłaścicieli w jednej zagrodzie.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku