SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 28

W XVIII wieku było tu ostatnie, skrajne siedlisko usytuowane na wyniesieniu terenu za obecną zagrodą. Z tego miejsca wychodziła w pola jedna ze starych dróg, która zachowała się poza wsią. Po podziale powstały dwa nowe gospodarstwa zagrodnicze - posesja nr 30 i posesja nr 29. Przy starej zagrodzie, której właścicielem w drugiej połowie XIX wieku był Christian Albrecht, pozostało tylko 75,19 mórg ziemi (około 19,2 ha). Z dawnych budynków zachowała się stojąca w głębi, szczytem do drogi ryglowa stodoła, należąca obecnie do posesji nr 29. Zbudowano ją w połowie XIX wieku. Pod koniec XIX wieku, przed dawnym budynkiem bramnym wybudowano murowany dom i oborę. W 1911 roku, gdy właścicielem zagrody był Peter Albrecht wybudowano stajnię stojącą za domem.

Jej mieszana konstrukcja dokumentuje przemiany w technice budowlanej i trendy ludowej chłopskiej architektury.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku