SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 26

W połowie XIX wieku było tu jedno z 15 dużych gospodarstw. W 1862 roku miało 187,74 morgi ziemi (około 47,2 ha), a właścicielem był Peter Schulz, który pobudował obecną zagrodę. Wjazd na prostokątne podwórze jest przez budynek bramny wybudowany w 1867 roku, co oznaczono na belce wrót napisem: "x B.H.P.Schulz B.M.F.Groth. Den 21 Mai 1867x". Pierwotnie miał on w całości konstrukcję ryglową drewnianą, którą w części parteru zastąpiono murowaną z cegły. Po zachodniej stronie podwórza stoi ryglowa stodoła z drugiej połowy XIX wieku. Przy wschodniej granicy zagrody stoi duży, długi (ponad 27 m) budynek inwentarski o mieszanej konstrukcji. Pierwotnie miał ryglowe ściany. Pod koniec XIX wieku część parterów i szczyt wymieniono na murowany z czerwonej cegły. W głębi zagrody, obok domu zachował się ryglowy budynek pomocniczy z 1859 roku - jak wyryto na kamieniu przy wejściu do piwnicy. Przedłużeniem budynku była piekarnia. Ponieważ postawiono go w poprzek go gospodarczej wyjazdowej na pole drogi, miał on przejazd bez wrót. Najmłodszym w zagrodzie budynkiem jest stojący w głębi podwórza, naprzeciw wjazdu bramnego, murowany parterowy dom z końca XIX wieku. Nadano mu formę wiejskiego dworku z centralnym wejściem.

Dom jest przykładem ewolucji regionalnych form w chłopskiej architekturze końca XIX wieku.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku