SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 25

Pierwotnie był tu ogród lub pastwisko należące do zagrody sołtysa (nr 24). Pod koniec XIX wieku na obrzeżu pobudowano budynki dla robotników najemnych. Od drogi stoi niewielka stodółka z chlewem, zbudowana na początku XX wieku. Na belce nad wrotami wycięto napis: "B.H.A.A. B.M.C.Z. d. 26.9.1903", oznaczający inicjały inwestora, budowniczego oraz datę. W głębi niewielkiego podwórza, stoi murowany parterowy dom.

Zagroda jest przykładem warunków, w jakich mieszkali ludzie najemni, do 1945 roku takimi byli mieszkańcy tego obejścia.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku