SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 18

W pierwszej połowie XIX wieku było to jedno z 15 dużych gospodarstw chłopskich, które od wieków istniały w Swołowie. Właścicielem był Gregor Wutzmer.

W 1862 roku jest to chłopskie gospodarstwo o powierzchni 203,42 morgi (51,9 ha) ziemi, należące do Petera Albrechta. W 1910 roku jako właściciel występuje Martin August Albrecht. W zagrodzie było dziewięć budynków: dom, stodoła, budynek bramny, obora, stajnia dla koni, budynek z piwnicą, piekarnia, szopa na drewno. Do zagrody należał również dom dla robotników dniówkowych, usytuowany przy drodze wiejskiej (obecnie posesja nr 19). W 1912 roku wybudowano nowy budynek inwentarski. Budynki tworzyły zamknięty czworobok, który po pożarze przekształcił się w otwartą zagrodę. Spłonął wówczas budynek bramny i chlewy. Z dawnych budynków zachowały się cztery. W głębi podwórza stoi duży ryglowy dom. Na belce nad wejściem zachował się napis: "B.H.P.A. - B.M.C.A. DEN 9 MAI 1856" (inwestor Peter Albrecht, budowniczy C.A., 9 maja 1856 ). Po wschodniej stronie podwórza stoi zbudowana w połowie XIX wieku ryglowa dwuklepiskowa stodoła. Od strony domu dobudowano później szopę na drewno. Za domem jest murowany, wybudowany w 1882 roku budynek z zagłębionymi piwnicami i pomieszczeniami gospodarczymi na piętrach, dostępnych z zewnątrz. W ogrodzie zachowano starą, kopaną studnię z kołowrotem.

Od 1954 roku właścicielami zagrody jest rodzina Krzemińskich.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku