SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 17

W pierwszej połowie XIX wieku było tu jedno z 15 dużych chłopskich gospodarstw. Właścicielem był Joachim Duske. W drugiej połowie XIX wieku, właścicielem był Jakub Duske, posiadający 190,96 mórg ziemi (48,8 ha), który postawił zachowane do dzisiaj w zagrodzie budynki. W 1910 roku, gdy właścicielem był Friedrich Duske, w zagrodzie było dziewięć budynków: dom, stodoła, budynek bramny, obora, piekarnia, budynek z piwnicą, szopa na drewno.

Przed zagrodą był mały dom dla robotników rolnych ze stodółką (obecnie posesja nr 16). Od 1936 roku właścicielem był Fritz Duske. W 1949 roku wybuchł w zagrodzie od pioruna pożar i spalił się budynek bramny i chlewy. W zagrodzie zachowały się trzy dawne, pochodzące z XIX wieku budynki. W głębi podwórza, stoi duży, czterokondygnacyjny ryglowy dom, zbudowany w 1855 roku, co oznaczono na belce. W ogrodzie za domem stoi budynek pomocniczy. W części zagłębionej w ziemi, a wymurowanej z ciosanych kamieni, była piwnica - lodownia, obok - pomieszczenia domowego lniarskiego warsztatu. Po zachodniej stronie podwórza stoi ryglowa duża stodoła, zbudowana w 1847 roku przez cieślę H.Lemma, jak wyryto na belce nad wrotami. W 1905 roku przy południowym szczycie dobudowano oborę.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku