SWOŁOWO

Obiekty we wsi

ZAGRODA Nr 11

W połowie XIX wieku była to zagroda wiejskiego kowala Michaela Kittnera. Był on właścicielem 34,06 mórg ziemi (około 8,7 ha).

Najstarszym budynkiem w zagrodzie jest ryglowa stodoła, stojąca równolegle do drogi, w głębi niedużego prostokątnego podwórza. Jak oznaczono na belce wrót "B.H.M.K.N.+DEN+18 TEN+JUNY+1824+C.S.M.+" pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. W 1910 roku, gdy właścicielami byli Peter Block - kołodziej i jego żona Albertina z d. Groth. W zagrodzie były cztery budynki: dom, stodoła, budynek bramny oraz stajnia na konia i bydło, która zamykała zagrodę od strony wschodniej. Po niej zachował się obrys kamiennego fundamentu. Budynek bramny z przejazdem postawiono na początku XX wieku. W 1923 roku zagrodę kupił gospodarz Albrecht I. W 1928 roku pobudowano obecny murowany dom, bowiem poprzedni się spalił. Niewielka zagroda z budynkami od 1824 do 1928 roku, jest przykładem gospodarstwa, którego właściciele zajmowali się rzemiosłem. Budynki prezentują przemiany wiejskiej architektury w przeciągu jednego wieku.

Teren prywatny.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku