W grudnu 2005 roku została podpisana umowa o współfinansowaniu przez Unię Europejską (program ZPORR) rekonstrukcji sześciu zabytkowych obiektów tworzących zagrodę nr 8 w Swołowie. Muzealna koncepcja zagospodarowania tego kompleksu budynków, zyskała uznanie ekspertów i znalazła się na pierwszym miejscu (po posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Sterującego), wśród projektów przewidzianych do realizacji w najbliższych latach z zakresu kultury i turystyki w województwie pomorskim. Tym samym, po wielu latach starań i zabiegów o jej odnowę- pojawiła się wreszcie szansa na urzeczywistnienie planów przywrócenia zagrodzie dawnego blasku- odtworzenia dla zwiedzających turystów gospodarstwa bogatego pomorskiego chłopa z początków XX w., oraz stworzenia Ośrodka Animacji Kultury Pomorza.

Strona zawiera poza tym informacje o wsi Swołowo - umownie nazwanej stolicą „Krainy w Kratę” oraz Europejską Wsią Dziedzictwa Kulturowego. W miejscowości tej w ostatnich latach w szybkim tempie niszczeją zabytkowe budynki i obecnie „wybrzmiewa” ostatni dzwonek na jej ratowanie. Zamieszczamy także informacje o „Krainie w Kratę” - niezwykle urokliwym terenie Pomorza Środkowego rozciągniętym w pasie nadmorskim pomiędzy Darłowem i Łebą.

Zwiedzanie

Zapraszamy do zwiedzania Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.

Godziny otwarcia:

sezon letni/od 1 lipca do 31 sierpnia:

 • poniedziałek - wstęp wolny, czynna tylko Zagroda Albrechta w godzinach 10:00 - 15:00
 • wtorek- czynne w godzimach 10:00 - 16:00
 • od środy do niedzieli - czynne w godzinach 10:00 - 18:00

od 1 września do 30 czerwca:

 • poniedziałek - nieczynne
 • wtorek - czynna tylko Zagroda Albrechta w godzinach 12:00 - 15:00
 • środa - niedziela - w godzinach 10:00 - 16:00

Ceny biletów:

 • Bilet normalny - 16zł
 • Bilet ulgowy* - 10zł
 • organizacja ogniska (przygotowanie i zabezpieczenie miejsca, przygotowanie drewna na opał, nadzór pracownika Muzeum) - 100,00 zł
 • bilet normalny na zwiedzanie jednej części Muzeum - 10zł
 • bilet ulgowy na zwiedzanie jednej części Muzeum - 8zł
 • wypożyczenie audio-przewodnika - 4zł
 • Bilet normalny - 10zł
 • (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
 • Bilet ulgowy - 8zł
 • (sprzedawany na godzinę i mniej przed zamknięciem/zwiedzanie jednej części muzeum)
 • Oprowadzanie wycieczki z przewodnikiem- 80zł
 • Fotografowanie okolicznościowe - 100zł
 • Filmowanie (bez prawa do publikacji) - 100zł

*Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych i ponad- podstawowych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich,
 • emerytom, rencistom, a także inwalidom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi,
 • nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i oświatowo-wychowawczych działających w Polsce,
 • osobom odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury".

  W muzeum dostępna jest oferta lekcji muzealnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Muzeum zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć z przyczyn niezależnych od muzeum.

Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku