Aktualności

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

04 Lipca 2006
Muzeum Pomorza Środkowego przekazało plac budowy wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym. Rozpoczęły się prace budowlane na terenie zagrody nr 8. W pierwszej kolejności przewiduje się remont budynku bramnego.
14 Czerwca 2006
Muzeum Pomorza Środkowego wyłoniło wykonawcę robót budowlanych, który wykona remont zabytkowych obiektów wchodzących w skład zagrody nr 8.
Postępowanie przetargowe rozstrzygnięte zostało na korzyść firmy „Restauro” z Torunia. Planowane rozpoczęcie prac przewidziane jest na koniec czerwca 2006 r. Planowane zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na wiosnę 2008 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Strona internetowa została wykonana dzięki funduszom Unii Europejskiej. Copyright © 2006 - 2020, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku